(Interim-) Management,

Management In geval van een bedrijfsovername kan het zich voordoen, dat u de management posities niet op tijd kunt invullen. Second Stone kan u in voornoemde situatie helpen, door de integratie van de bedrijfsonderdelen en de implementatie van de beoogde veranderingen op interim basis voor u uit te voeren.